اگر ورزش نکنیم چه می شود ؟

اگر ورزش نکنیم چه می شود ؟

اگر ورزش نکنیم چه می شود ؟ سوالی که خیلی ها به دنبال جوابش هستند ، احتمال زیاد شما هم به دلایل مختلفی برای دوری از ورزش دارید ، دلایلی مثل بی انگیزه شدن، مهمانی ها و خوش گزانی های پشت هم ، صدمه و آسیب و یا تداخل برنامه هایتان، مجبور هستید در نظم برنامه تمرینی خود را به هم بزنید . چنین شرایطی آن هم در زمانی که تمرینات بدن سازی و تمرینات فوتبال خود را منظم و طبق برنامه پیش می رفتید ، بیش از آنچه که…

ادامه مطلب