مالکیت در فوتبال و حمایت از بازیکن با توپ

مالکیت در فوتبال و حمایت از بازیکن با توپ

مالکیت در فوتبال یکی از اصل های مهم این ورزش است که اغلب موفقیت یا شکست یک تیم را تعیین می کند، این حفظ توپ و مالکیت با حمایت بازیکنان از یک دیگر به خصوص حمایت از بازیکن با توپ شکل می گیرد حمایت صحیح از بازیکنان با توپ مستلزم حمایت زود هنگام هم تیمی های بدون توپ است. این حمایت اولیه از پیش بینی بازی، شناخت زمین و هم تیمی های خود به دست می آید. همانطور که بیشتر شما می دانید مالکیت در فوتبال یعنی شما بیشتر از…

ادامه مطلب

کنترل استرس در فوتبال

کنترل استرس در فوتبال

بیشتر بازیکنان فوتبال حتی کسانی که در لیگ های بزرگ بازی می کنند قبل از یک بازی بزرگ یا رویداد ورزشی کمی مضطرب می شوند. با این وجود کسانی هستند که بیش از حد استرس گرفته و کیفیت عملکرد ورزشی آنها اغلب پایین می آید، کنترل استرس در فوتبال از مهمترین مسائل است که هر بازیکن باید روی آن کار کند. ما قبلا در مطلب چگونه در بازی فوتبال استرس نداشته باشیم چند ترفند خوب برای کاهش و کنترل استرس در فوتبال گفتیم در اینجا سعی داریم تاثیر استرس و…

ادامه مطلب