بدن سازی فوتبال برای یک فصل کامل (قسمت اول)

بدن سازی فوتبال برای یک فصل کامل (قسمت سوم)

وقتی بازی های بزرگ فوتبال را نگاه می کنیم پایه‌‌های فوتبال روز آشکار می‌شود. خیلی سخت است با تماشا کردن فوتبال از بیرون به شدت حرکات اجرا شده در طول یک مسابقه پی ببریم. بازیکنان سطح بالای جهانی با یکدیگر رقابت می‌کنند و تلاش‌های سرسختانه آن ها به صورت حرکاتی ساده و شگفت آور جلب توجه می‌کند. این بازیکنان فوتبال را زیبا می کنند و به جهانیان و دوست داران فوتبال نمایش می دهند . فقط به این دلیل که آن ها نیروی جسمانی (بدنی) خود را پرورش داده‌اند که…

ادامه مطلب