ویژگی پست های مختلف بازیکنان فوتبال

ویژگی پست های مختلف بازیکنان فوتبال

در این مطلب به بررسی کامل تمام پست ها در فوتبال می پردازیم و ویژگی پست های مختلف بازیکنان فوتبال و اینکه بازیکنان چه وظایفی در پست مخصوص خود دارند صحبت خواهیم کرد . خصوصیات دروازه بان دروازبان دفاعی ترین پست فوتبال است ، بازیکنانی که در این پست بازی می کنند از نظر بدنی قد و قواره بلند و مناسب دارند ، چابکی و سرعت عکس العمل آن ها انفجاری است و مهارت های پرشی و انعطاف پذیری بالایی دارند . دروازبان ها باید از تکنیک های مورد نیاز…

ادامه مطلب