ارزیابی بازیکنان فوتبال

ارزیابی بازیکنان فوتبال

آسان ترین و عمومی ترین روش برای شناخت و ارزشیابی نقاط ضعف و قوت بازیکنان در سنین مختلف علاوه بر روش های نوین و تکنولوژی های پیشرفته ، روش بازی آزاد تیم و بازیکنان است. این روش در رده های بزرگتر در شناخت عیار یک بازیکن کمی قابل تغییر میباشد. مهمترین روش ارزیابی بازیکنان مخصوصا در سنین پایه همان روش بازی آزاد هست که هوش و ذکاوت و سرعت عمل در تصمیم گیری های یک بازیکن رو میتوان دید . احتمالا شما بازیکنانی داشته اید که در کارهای با توپ…

ادامه مطلب