چگونه اخلاق خود را خوب کنیم

چگونه اخلاق خود را خوب کنیم

وقتی ارزش اخلاق در زندگی حرفه ای را بیشتر بفهمیم تمام تلاش خود را می کنیم تا اخلاق خود را خوب کنیم . شاید ارتباط انسان ها با افراد خوش اخلاق را دیده باشید . احترام و متقابل را در گفت و گو و رفتارهای آن ها مشاهده می کنید . ما در این مطلب می گویم چگونه اخلاق خود را خوب کنیم . باید بدانیم که دو نوع ارتباط داریم : گاهی ارتباطات ما با دیگران ارتباط “من_ او ” یا بصورت “من_ آن” است و گاهی اوقات ارتباطات…

ادامه مطلب