هیچ وقت تسلیم نشو

هیچ وقت تسلیم نشو

کسانی که فوتبال بازی می کنند و حتی کسانی که فوتبال را دوست دارند و تماشا می کنند با تمام وجود و تک تک سلول های بدنشان این قضیه و تفکر را درک می کنند، که همیشه راهی برای بازگشت و برگرداندن ورق وجود دارد و جمله هیچ وقت تسلیم نشو را با خود تکرار می کنند. فوتبالیست ها و فوتبال دوستان هیچ وقت ناامید نشده و می دانند گاهی اتفاق هایی در می افتد که در ذهنمان کوچکترین احتمالی برایش در نظر نگرفته بودیم. میلان – لیورپول فینال لیگ…

ادامه مطلب