بهترین سیستم و ترکیب های فوتبال

بهترین سیستم و ترکیب های فوتبال

در این مطلب بهترین سیستم و ترکیب های فوتبال جهان را مورد بررسی قرار می دهیم . هدف از بررسی این ترکیب ها این است که ببینیم در فوتبال مدرن و امروزی جهان چه می گذرد و مربیان معروف حال حاضر جهان چه نگاهی به تاکتیک های فوتبال دارند و سیستم ها و تاکتیک های فوتبال چگونه متحول شده است. البته قطعا نمی شود در این مطلب مختصر همه سیستم های تاریخ فوتبال را بررسی کرد .برای همین تعدادی از سیستم های مکاتب قدیمی فوتبال را نادیده گرفته ایم و…

ادامه مطلب

ارزیابی بازیکنان فوتبال

ارزیابی بازیکنان فوتبال

آسان ترین و عمومی ترین روش برای شناخت و ارزشیابی نقاط ضعف و قوت بازیکنان در سنین مختلف علاوه بر روش های نوین و تکنولوژی های پیشرفته ، روش بازی آزاد تیم و بازیکنان است. این روش در رده های بزرگتر در شناخت عیار یک بازیکن کمی قابل تغییر میباشد. مهمترین روش ارزیابی بازیکنان مخصوصا در سنین پایه همان روش بازی آزاد هست که هوش و ذکاوت و سرعت عمل در تصمیم گیری های یک بازیکن رو میتوان دید . احتمالا شما بازیکنانی داشته اید که در کارهای با توپ…

ادامه مطلب