اصول دفاع در فوتبال

اصول دفاع در فوتبال

در فوتبال مدرن پست دفاع ارزش بالاتری پیدا کرده است . به طوری که مربیان به دنبال بازیکنانی هستند که علاوه بر قد و قدرت بدنی از هوش و تکنیک بالایی نیز برخوردار باشند . این را به وضوح می توان در فوتبال امروز دید ، تیم ها از چه مدافعان تراز بالایی استفاده می کنند تا حمله را از همان نقاط دفاعی شروع کنند .

ما در این مطلب چند اصل برای تبدیل شدن به یک مدافع خوب و مدرن را آورده ایم با مطالعه این مطلب و مطالب آموزشی فوتبال ، خود را به بهترین بازیکن فوتبال تبدیل کنید .

اصول دفاع در فوتبال :

۱- چشم از توپ برندارید ، در همه حال به توپ نگاه کنید .
۲- مدافع خوب همیشه باید خود را بین دروازه خودی و مهاجم حریف قرار دهد.
۳- حریف را از مسیری که قصد عبور دارد منحرف کنید و او را به کناره های زمین بکشانید و در آخر اگر مجبور شدید تکل بزنید .
۴- اگردرمقابل مهاجم قرارگرفتید چند قدمی به عقب بردارید. همیشه از مهاجم دریبل زن و باهوش مقداری فاصله گرفته و خیلی نزدیک نشوید ، اگر مهاجم ضعیف بود خیلی سریع نزدیک شده و توپ او را بگیرید .
۵- مدافع خوب موقعیت ضد حمله را خنثی نمی کند پس به محض اینکه یار هم تیمی درخواست پاس کرد،پاس بدهید و معطل نکنید.
۶- فقط در مواقع خطرناک که نگه داشتن توپ ریسک بالایی دارد توپ را به سمت بیرون تکل یا دفع کنید.
۷- یکی دیگر از مهم ترین اصول دفاع در فوتبال این است که ، به مهاجم اجازه تصمیم گیری ندهید.
۸- در مواقع حساس توپ را به گوشه ها ببرید و در محوطه جریمه مراقب پنالتی باشید و بی محابا عمل نکنید .
۹- هیچ گاه چند نفری به سراغ یک نفر نروید ، منطقه را نگاه کنید و در منطقه مربوطه به خود دفاع کنید ، مگر در مواقعی که سایر مدافعان منطقه خود را ترک کرده باشند .
۱۰- به هیچ وجه از هیچ حریفی نترسید و به محظ اینکه دریبل خوردید برگردید.
۱۱- اگر دفاع منطقه ای می کنید جای خود و اگر یارگیری می کنید یار خود را هیچگاه رها نکنید. مثلا درهنگام ضربات شروع مجدد وکرنر حریف ، اصل اولیه یارگیری است.
۱۲- درحالت آفسایدگیری مدافع میانی مسئول است و اگر مدافع میانی نیستید بر روی خط آفساید وجلوتر از مدافع میانی بایستید.
۱۳- از سرعت بیش از حد در دفاع پرهیزکنید.
۱۴- درجلوی دروازه و نزدیک محوطه جریمه دریبل نکنید و به طورکلی کمتر خطر کنید.
۱۵- وقتی توپ به خارج از بازی می رود تمرکز داشته باشید ، اگر حرفی با بازیکنان کناری خود دارید بزنید و موقعیت خود را مستحکم کنید.

پست های مرتبط

پیام بگذارید