تست سرعت و چابکی در فوتبال

مهم ترین مسئله برای هر بازیکن یا مربی از دوره پیش فصل رسیدن به آمادگی بدنی خوب است، از آنجا که تمرینات سرعتی و چابکی در بدنسازی فوتبال اهمیت دارند ما یک تمرین برای تست سرعت و چابکی در فوتبال طرح کرده ایم، این تمرین در حالی که سرگرم کننده است با سرعت و چابکی برای توسعه حرکت سریع پا ، شتاب و سرعت بسیار عالی است .

شما می توانید از این تمرین برای تیم و یا به صورت انفرادی استفاده کنید، حال به نحوه طراحی تمرین می پردازیم، مساحتی مستطیل شکل حدود ۲۰ در ۱۵ ایجاد کنید. شما به ۴ مانع و دو نردبان چابکی و ۸ مخروط نیاز دارید، مطابق شکل زیر وسایل را بچینید.

تمرین سرعت و چابکی

چگونه تمرین سرعت و چابکی را اجرا کنیم

نکته ای که باید بدانید این است که اگر انفرادی تمرین می کنید می توانید از دوست خود که در سطح شما است برای شرکت در این تست سرعت و چابکی استفاده کنید و یا این چالش را به تنهایی انجام داده و وقت بگیرید و در جلسات بعد پیشرفت خود را ببینید. تست سرعت و چابکی این گونه اجرا می شود که دو بازیکن در کنار موانع ایستاده و با شنیدن صوت یک بار از مانع اول به کنار یا همان پهلو و بار دیگر از روبرو از مانع دوم به صورت جفت پا بدون مکث بپرند، توجه کنید تکنیک پریدن بسیار مهم است – پاها کاملا جفت شده ، از پنجه های پا برای پریدن و فرود آمدن و بازوها برای تعادل استفاده کنید.

تمرین سرعت و چابکی 2

سپس بازیکنان با سرعت به سمت مخروط های انتهای میدان حرکت می کنند. توجه کنید اولین فشار وقتی که بعد از پرش فرود می آیید خیلی مهم است تا بتوانید در روز مسابقه خود را به سرعت، شتاب بگیرید.

بعد از عبور از بین دو مخروط به سمت نردبان چابکی حرکت کرده و یکی از حرکات نردبان را بزنید، میتوانید از هر حرکت دلخواه استفاده کنید و یا مربی خود حرکت را از قبل هماهنگ می کند مثلا زانو ریز بزنید و یا به پهلو حرکت بزنید، عبور از نردبان مهم است اینجا باید با نهایت سرعت پا و روی پنجه پا حرکت کرده و بدون برخورد به نردبان از بازو و دست ها برای تعادل استفاده کنید، بعد از عبور از نردبان خود را به مخروط های انتهایی برسانید، در همین حال دو بازیکن دیگر شروع به حرکت و انجام تست سرعت و چابکی می کنند.

تمرین سرعت و چابکی 3

این تمرین چیزی بود که می توانید برای تست سرعت و چابکی در فوتبال از آن استفاده کنید در یک ماه هر جلسه زمان بگیرید و ببینید پیشرفتی داشته اید یا نه، می توانید از این تمرین در جلسه تمرینی خود با ۳ تا ۴ تکرار استفاده کنید، فراموش نکنید هدف از انجام تست سرعت و چابکی تشخیص میزان این تکنیک شماست پس تمرین را با نهایت توان و سرعت و به صورتی که گفته شد اجرا کنید.

پست های مرتبط

پیام بگذارید