۳ تمرین مبتدی دروازبانی

3 تمرین مبتدی دروازبانی

هر دروازبان خوب باید توانایی بالایی در کار با توپ و بازی با پا داشته باشد، تمرین مبتدی دروازبانی از ابتدایی ترین تمرین هایی هستند که مهارت های ابتدایی را به هر دروازبان می دهند، دروازبان ها می توانند شروع کننه حمله باشند و با پاس های بلند و دقیق تیم را در موقعیت حمله قرار بدهند، از طرفی باید بتوانند توپ های زمینی و هوایی که به سمت دروازه ارسال و یا شوت زده می شود را در یک مرحله دریافت کنند. در این مطلب ما ۳ تمرین مبتدی…

ادامه مطلب